Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

FILOSOFIE

 

Een unieke eigenschap van Dynamics NAV is dat het een AANPASBAAR STANDAARD-pakket is. Hier zit de kracht van Dynamics NAV, maar ook het gevaar indien zo’n traject niet goed begeleid wordt. De ideale inzet van Dynamics NAV is die waarbij de standaard functionaliteit en de technische eigenschappen van Dynamics NAV optimaal worden benut. Zo wordt een flexibele basis ontworpen waarmee de klant nog jaren voort kan.

BD Dataplan wordt ingeschakeld door bedrijven die met Dynamics NAV werken, of het overwegen Dynamics NAV in te gaan voeren, voor diverse werkzaamheden;

  • Geschiktheidsbeoordeling en selectie van juiste leverancier
  • Als projectleider verantwoordelijk voor de volledige implementatie
  • In overleg met de klant opstellen van een functioneel ontwerp
  • Beoordelen van het opgeleverde maatwerk, de conversie en de performance
  • Begeleiden van projectgroepen, programmeurs en nieuwe gebruikers
  • Inzet als onafhankelijke deskundige bij moeizaam verlopende trajecten

Dynamics NAV-gebruikers schakelen BD Dataplan vaak in omdat men zelf geen interne projectleider beschikbaar heeft met diepgaande functionele en technische kennis van Dynamics NAV om zo een volwaardige gesprekspartner voor de leverancier te zijn en deze te kunnen beoordelen. De ervaring is dat zowel klant als leverancier hier veel baat bij hebben. Wanneer u:

  • Overweegt Navision aan te schaffen
  • Als Navision-gebruiker uw Navision-applicatie wilt aanpassen of wilt laten beoordelen
  • Als leverancier begeleiding van uw Navision-klant of -prospect wenst

neem dan contact op met BD Dataplan voor meer informatie.

BD Dataplan heeft sinds 1994 ervaring met het geven van advies over de inzet van Dynamics NAV. Deze ervaring is opgedaan met diverse versies van Dynamics NAV (character-based versie, Navision Financials, Navision Manufacturing en Attain). BD Dataplan is onafhankelijk van de Dynamics NAV wereld.