BD AVG – AVG Software

Sinds 25 mei 2018: AVG is van toepassing

Het zal u niet ontgaan zijn: sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Internationaal genoemd General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving geldt voor iedere onderneming die persoonsgegevens heeft opgeslagen of verwerkt. Bijvoorbeeld indien u gegevens bijhoudt van uw contactpersonen of personeel. Persoonsgegevens vertellen (in)direct iets over iemand, denk dus ook aan rekeningnummers of e-mailadressen. Deze wet raakt dus ook kleine ondernemingen en ZZP-ers.

De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zij mag handhaven en boetes opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Voldoe aan uw verplichtingen, zorg dat u aantoonbaar doet wat van u verwacht wordt!

BD AVG neemt u stap voor stap mee

Op een laagdrempelige wijze helpt BD AVG u te voldoen aan de AVG. U wordt stapsgewijs meegenomen door de diverse onderdelen die hiervoor van belang zijn. U registreert en beheert de relevante onderdelen en zet zich zo aantoonbaar in voor deze wetgeving.

BD AVG is een online product dat u afneemt op maandbasis (aanschaf en installatie van deze software is dus niet nodig).

Interesse? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ga naar de website van BD AVG.