BD AVG – AVG Software

BD AVG neemt u stap voor stap mee

Checklisten of u voldoet aan de AVG zijn er genoeg, de uitkomst is meestal dat u aan de slag moet. Maar hoe dan?
Op een laagdrempelige wijze helpt BD AVG u te voldoen aan de AVG. U wordt stapsgewijs meegenomen door de onderdelen die van belang zijn. U registreert en beheert de relevante onderdelen en zorgt dat u aantoonbaar doet wat van u verwacht wordt!

BD AVG is online software die u afneemt op maandbasis (aanschaf en installatie is dus niet nodig).
Ga naar de BD AVG website.

AVG raakt in principe ieder bedrijf

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van toepassing, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Internationaal genoemd General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wetgeving geldt voor iedere onderneming die persoonsgegevens heeft opgeslagen of verwerkt. Bijvoorbeeld indien u gegevens bijhoudt van uw contactpersonen of personeel. Persoonsgegevens vertellen (in)direct iets over iemand, denk dus ook aan rekeningnummers of e-mailadressen. Deze wet raakt dus ook kleine ondernemingen en ZZP-ers.
De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zij mag handhaven en boetes opleggen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Interesse in BD AVG software? Neem contact met ons op voor meer informatie.

BD AVG
Hoofdmenu
BD AVG vestiging en toezichthouder.
Scherm voor vestiging(en) en toezichthouder.