BD FOOD – HACCP Software

BD Food

Sinds 1995 moeten alle voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven een HACCP-systeem onderhouden, of een per branche goedgekeurde hygiënecode gebruiken. In een HACCP-systeem wordt ieder aspect vastgelegd dat bepalend is voor de voedselveiligheid en zijn passende veiligheidsprocedures gedefinieerd.

BD Food is een gebruikersvriendelijk softwarepakket dat bedrijven begeleidt in het opzetten en onderhouden van een HACCP-systeem. BD Food heeft alle onderdelen voor een goed werkend HACCP-systeem standaard opgenomen. Daarnaast zijn ook de basisbeheersmaatregelen voor een goed hygiëneplan opgenomen. Dit zijn onder andere: inrichtingseisen van de productieruimte, trainingen van het personeel, klachtenregistratie, kalibratie, ongediertebestrijding, schoonmaakschema’s, auditing, etc.

Twee onderdelen maken het pakket uniek in haar soort: de Risico-matrix en de Analyser. De Risico-matrix helpt bij het objectief beoordelen van een risico, gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van de onderneming. De Analyser controleert of het systeem volledig en correct is ingevuld. Overige voordelen:

  • Goede helpfile waardoor u zich minder hoeft te verdiepen in de voorschriften
  • Alle informatie centraal op één punt in een bedrijf
  • Een back-up is gemakkelijk te maken
  • Een logboek registreert de belangrijkste mutaties
  • Zowel als single-user als multi-user versie verkrijgbaar

BD Dataplan ontwikkelde het pakket in nauwe samenwerking met een adviesbureau op het gebied van voedingsveiligheid en Grozette, een kaasverwerkend bedrijf.

Hierover is een VMT-artikel verschenen: lees hier (pdf)

De op deze pagina getoonde schermafbeeldingen en het Grozette-artikel hebben betrekking op een versie van BD Food die inmiddels niet meer leverbaar is. Heeft u interesse in een online versie van BD Food neemt u contact met ons op voor meer informatie.