Wat is een no-code of low-code tool?

low-code no-code

Er zijn verschillende definities te vinden. Waar het op neerkomt is dat het hulpmiddelen zijn voor een programmeur om een programma (ook wel: applicatie of app) te kunnen bouwen.

De tools worden ook “High-productivity application PaaS” (hpaPaaS) genoemd. Forbes omschrijft het als volgt: “Tools simple enough for citizen developers and powerful enough for professional development teams”.

Nu is programmeren iets waarbij veel mensen meteen denken aan grote complexe stukken programmacode. Natuurlijk is het heel algemeen gesteld, maar er is inderdaad vaak kennis van een programmeertaal nodig en er moeten stukken programmacode geschreven worden die best complex zijn.

Het nieuwe aan no-code / low-code is dat de ontwikkelaar een tool heeft waarbij voor het eerste ontwerp geen (of minimaal) kennis van programmacode nodig is. Je geeft met tekst en vaak ook visueel aan wat gecreëerd moet worden, de tool maakt op de achtergrond de benodigde database en programmacode aan.

corona kaart nederland
klik voor een 100% no code demo

Meer voordelen

Dit levert meteen ook andere voordelen, zoals:

  • Kleinere kans op fouten in de programmatuur
  • Sneller kunnen ontwikkelen
  • Sneller te leren
  • Stelt meer mensen in staat te ontwikkelen. Bedrijven kunnen eerder met eigen mensen ontwikkelen (i.p.v. met externe IT-bedrijven), en het grote tekort aan “klassieke” ontwikkelaars wordt op deze manier tegemoet gekomen.

Echt nieuw?

Binnen de IT sector zien we met regelmaat nieuwe termen / hypes, waar het soms een variant van een bestaande aanpak betreft. Circa 25 jaar geleden waren er tools die zich “vierde generatie programmeertaal” (4GL) noemden. Als we de definitie van 4GL (vierde generatie programmeertaal) bekijken op Wikipedia:

Meestal is de 4GL taal gebaseerd op een dichter bij de machine (computer) staande programmeertaal en zodanig gestructureerd dat kennis van deze “lagere” programmeertaal niet nodig is, om toch toepassingen te kunnen schrijven. (…) Meestal is echter toch kennis van programmeren nodig om succesvol met een 4GL taal te kunnen zijn.

Ook de 35-jaar oude term “CASE” (Computer-Aided Software Engineering) geeft een vergelijkbare beschrijving: “CASE-tools zijn bedoeld om de ontwikkeltijd van de software te verkorten”.  Een insteek welke vergelijkbaar is met die van no-code / low-code.

Wat is er nu anders?

Neem bijvoorbeeld het bouwen van een website met de tool “WordPress” via een website-hostingbedrijf. Je hoeft geen regel programmacode te kennen, op de achtergrond wordt alles geïnstalleerd, geüpdatet, databaseaanpassingen en programmacode worden gemaakt, et cetera. Als je zoiets zonder tools door een IT bedrijf laat maken, in programmacode (zoals HTML, CSS, en JavaScript) en met een zelf geïnstalleerde database en een eigen webserver, zou dit véél meer werk en geld hebben gekost. Deze kracht is ook wat de no-code/low-code tools willen geven, voor alle applicaties.

Veel no-code / low-code tools werken zoals WordPress, ze staan (meestal) online en zorgen op de achtergrond voor al het technische dat nodig is voor jouw tool. Het zijn vooral de mogelijkheden die het constant verbonden internet, moderne webbrowsers en telefoons/tablet geven, voor zowel de ontwikkelaar als de gebruikers van de tool, dat er nu, zonder (veel) code en benodigde installaties, veel meer kan worden gerealiseerd dan met de 4GL tools vol beloftes van 25 jaar geleden. De constant doorgevoerde verbeteringen in de tools zelf komen meestal automatisch beschikbaar bij de ontwikkelaar met online voorbeelden en trainingsmateriaal erbij. Daarnaast zijn de  aanpasbaarheid, schaalbaarheid, ontwikkelsnelheid en integratiemogelijkheden doorgaans veel beter.

Helemaal zonder code?

Hoe letterlijk is no-code of low-code? Zie het als de mate hoever je kan komen zonder (of met weinig) code. Vooral voor de Citizen Developer die niet bedrijfsbrede / bedrijfskritische programma’s maakt kan dit ideaal zijn. Maar deze tools bieden vaak de mogelijkheid om het deel dat niet kan met no-code / low-code met complexe code alsnog te realiseren. Waarschijnlijk een klus voor de IT-afdeling, die dan ook zaken kan beoordelen zoals beveiliging, documentatie, data-integriteit, etc.

Wees voorbereid

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat in 2024 65% van alle ontwikkelwerk plaats zal vinden in no-code / low-code tools. Met deze tools en mogelijkheden kunnen bedrijven meekomen in de “Digtal Transformation”, waarbij een bedrijf steeds meer digitale mogelijkheden inzet om bedrijf en klant te dienen. Bekende aanbieders zijn OutSystems, Mendix en Betty Blocks. Maar er zijn veel meer aanbieders, met grote verschillen in mogelijkheden en prijzen. BD Dataplan heeft diverse platforms onderzocht, en heeft als demo de Corona Locator Nederland website gebouwd in de no-code tool Knack. Neem gerust contact met ons op als u overweegt een low-code / no-code platform te gaan gebruiken, wij kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het invoeren in uw organisatie.

 

Woordenlijst

We proberen korte en duidelijke tekst te schrijven, maar we ontkomen we er niet aan om (meestal Engelstalige) vaktaal te gebruiken. Daarom staat hier uitleg van enkele vaktermen zoals ze op deze site bedoeld worden:

  • Applicaties / Apps – Programma’s voor de eindgebruiker, bijv. een nieuws-app op je telefoon, of een webpagina waar je een zeilboot kunt reserveren.
  • Citizen Developer – Een medewerker die programma’s bouwt voor gebruik binnen het bedrijf, zonder dat deze persoon IT-kennis of een IT-functie heeft.
  • Database – Centrale plek waar de gegevens kunnen worden opgeslagen die de het programma gebruikt.
  • Programmeur / Ontwikkelaar / Developer – De persoon die een applicatie (mee)ontwikkelt.
  • Tools – Ondersteunende programma’s voor de programmeur, die ergens mee helpen (bijv. het bouwen van een website).