Privacyverklaring

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
BD Dataplan verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt.

Doelomschrijving van gebruik
Wij gebruiken jouw gegevens om persoonlijk met jou te communiceren, en om e-mails te kunnen sturen over onze diensten en producten indien wij van mening zijn dat die relevant voor jou kunnen zijn.

Beveiliging
Wij beveiligen de aan ons verstrekte persoonsgegevens zodat niemand er zonder wachtwoord bij kan.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met deze partijen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem hiervoor contact op met BD Dataplan.

Contact en Klachten
Als je vragen of klachten hebt over deze Privacystatement of ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen, zie de Contact-pagina van de website www.bddataplan.nl.
Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat BD Dataplan zijn privacy beleid van tijd tot tijd aanpast. Wij raden je daarom aan regelmatig de meest recente versie van de Privacyverklaring te controleren.